Apie mus

UAB „Recaidus” 2013 m. įsteigta, aplinkos apsaugos srityje veikianti, įmonė. UAB „Recaidus”, įmonė, turinti visus leidimus atliekų tvarkymo veiklai vykdyti, t.y. yra įgijusi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 001058 bei yra registruota ATVR: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu internete https://atvr.am.lt/. ATVR kodas šiame registre: REOBJ0014532. Aplinkos apsaugos srityje įmonė turi kvalifikuotus specialistus, įgijusius pavojingas atliekas surenkančios, vežančios, laikančios ir apdorojančios įmonės atliekų tvarkymo specialisto profesinę kvalifikaciją ir vadovaujančiojo darbuotojo profesinę kvalifikaciją. Savo ūkinę veiklą UAB „Recaidus” yra apraudusi bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

Pažymime, kad susidariusių atliekų siuntimas tvarkymui vykdomas el. priemonėmis – per GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema) sistemą kaip to reikalauja nuo 2018 m. įsigalioję Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų pakeitimai.

UAB „Recaidus” pagrindinai specializuojasi šių atliekų tvarkyme:

Atliekų paėmimą įmonė organizuoja per 3 darbo dienas, aplinkosauginių avarijų padariniai šalinami nedelsiant, apmokėjimo terminas už paslaugas – iki 30 dienų.

Atliekų paėmimas vykdomas savo transportu išrašant ir sutvarkant visus dokumentus per GPAIS sistemą, kaip to reikalauja Atliekų tvarkymo įstatymas, taisyklės ir kiti teisės aktai.

Pagrindiniai UAB „Recaidus” klientai yra Lietuvoje veikiančios medžio apdirbimo pramonės įmonės, spaustuvės, autoservisai, statybos įmonės ir pan.

Dėl bet kokių aplinkosauginių klausimų Jūsų prašome kreiptis rekvizituose nurodytais kontaktais, įskaitant ir užklausimą dėl komercinio pasiūlymo pateikimo.