UAB „Recaidus” pagrindinai specializuojasi šių atliekų tvarkyme:

 

dažai, klijai, hermetikai ir lako atliekos, bei jų nuoplovos;
naftos produktų atliekos, įvairūs dumblai;
aušinimo skysčių atliekos;
užteršta plastikinė ir metalinė pakuotė;
panaudoti sorbentai, mediena ir šluostės;
statybinės atliekos, turinčios asbesto;
nepavojingos atliekos (įvairūs skystos atliekos, tekstilė, filtrai, mediena, popierius, plastikas ir pan.)

 

Taip pat atliekame aplinkosauginių avarijų likvidavimą visų tipų valymo įrenginių aptarnavimą, nuomojame sandėliavimo plotus ir krovininį transportą. Taip pat atliekame atliekų perpakavimas, supakavimas ar surinkimas iš senų taršos židinių.

Atliekų paėmimą įmonė organizuoja per 3 darbo dienas, aplinkosauginių avarijų padariniai šalinami nedelsiant, apmokėjimo terminas už paslaugas – iki 30 dienų. Atliekų paėmimas vykdomas savo transportu išrašant ir sutvarkant visus dokumentus per GPAIS sistemą, kaip to reikalauja Atliekų tvarkymo įstatymas, taisyklės ir kiti teisės aktai.

 

Pagrindiniai UAB „Recaidus” klientai yra Lietuvoje veikiančios medžio apdirbimo pramonės įmonės, spaustuvės, autoservisai, statybos įmonės ir pan.

 

Dėl bet kokių aplinkosauginių klausimų Jūsų prašome kreiptis rekvizituose nurodytais kontaktais, įskaitant ir užklausimą dėl komercinio pasiūlymo pateikimo.

Apie mus

 

UAB „Recaidus” 2013 m. įsteigta, aplinkos apsaugos srityje veikianti, įmonė. UAB „Recaidus”, įmonė, turinti visus leidimus atliekų tvarkymo veiklai vykdyti, t.y. yra įgijusi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 001058 bei yra registruota ATVR: Atliekų tvarkytojų valstybės registre adresu internete https://atvr.am.lt/. ATVR kodas šiame registre: REOBJ0014532. Aplinkos apsaugos srityje įmonė turi kvalifikuotus specialistus, įgijusius pavojingas atliekas surenkančios, vežančios, laikančios ir apdorojančios įmonės atliekų tvarkymo specialisto profesinę kvalifikaciją ir vadovaujančiojo darbuotojo profesinę kvalifikaciją. Savo ūkinę veiklą UAB „Recaidus” yra apraudusi bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

 

Pažymime, kad susidariusių atliekų siuntimas tvarkymui vykdomas el. priemonėmis – per GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema) sistemą kaip to reikalauja nuo 2018 m. įsigalioję Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų pakeitimai.

VYKDOMAS PROJEKTAS:

 

Partnerių tarptautinėmS MTEPI iniciatyvoms, skirtoms inovatyvioms technologijoms kurti ir taikyti žiedinės ekonomikos srityje, paieška.

 

UAB „Recaidus” specializuojasi skirtingų atliekų (dažų, klijų, hermetikų ir lako atliekų, įvairių dumblų, tepalų, aušinimo skysčių atliekų, užterštų pakuočių ir panaudotų sorbentų) tvarkyme. Taip pat visų kitų pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkyme, aplinkosauginių avarijų likvidavime, visų tipų valymo įrenginių aptarnavime. Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas žiedinei ekonomikai, todėl yra būtini inovatyviausi sprendimai bei naujausios technologijos, kurios yra naudojamos medžiagų perdirbimui. Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, kurti rinkos poreikius atitinkančius sprendimus ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

 

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 4-iuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020; Eureka; Eurostars ir pan.).

 

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

 

Finansavimo suma – 9 979,50 Eur.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas:

UAB „Recaidus”

Paslaugos

 

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas (surinkimas, pakavimas)
Atliekų apskaitos paslaugos, įskaitant GPAIS
Aplinkosauginių avarijų padarinių šalinimas
Valymo įrenginių aptarnavimas
Krovininio mikroautobuso nuoma ir paslaugos
Sandėliavimo plotų nuoma
Konsultavimas, teisinės paslaugos

Leidimai

 

Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001058;

 

Registracija ATVR (Atliekų tvarkytojų valstybės registere) adresu: https://atvr.am.lt/, ATVR kodas, REOBJ0014532;

 

kvalifikacijos pažymėjimai, suteikiantys teisę vykdyti atliekų tvarkymo darbus ir vadovauti tokiems darbams;

 

Atliekų apskaitos GPAIS seminaro pažymėjimas;

 

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo polisas

Kontaktai

 

UAB “Recaidus”
Resurrection from the Waste
Registracijos adresas Vilniaus g. 20-5, Vilnius LT-01402
Adresas korespondencijai Pavilnionių g. 45-39, Vilnius LT-12100

 

Tel. +370 (672) 80515; +370 (622) 87878
El. p. info@recaidus.lt; recaidus@gmail.com
skype: recaidus

 

Įmonės kodas 303183645
PVM kodas LT100008143219
A/s Nr. LT03 4010 0510 0220 7189
Luminor bank AB, b.k. 40100
A/s Nr. LT39 3500 0100 0275 6265
UAB „Paysera LT”, b.k. 35000

 

Direktorius Aidas Merkininkas
Tel. +370 (672) 80515
Vykdantysis direktorius Robertas Retkus
Tel. +370 (622) 87878